ความต่างของ Law และ Business ที่ DURHAM

การเรียน Pre-sessional Course ที่ Durham University จะแบ่งคลาสเด็กที่เรียนระหว่าง law กับ business เพราะสไตล์วิธีการเขียน essay นั้นมันมีความต่างกัน อาจารย์จะสอนเน้นวิธีการเขียน Essay ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่หลักการวางรูปแบบ การใช้คำ รวมไปถึงมีการสอบประเมินอยู่เรื่อยๆ บอกแล้วว่าจริงจัง ตั้งใจเก็บเกี่ยวทุกอย่างเพราะมันจะช่วยเราตอนเรียนและเขียน essay ส่งงานจริงๆ


การเรียนกฎหมาย

แต่ละปีมหาลัยจะมีแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน โดยอาทิตย์แรกของการเปิดเทอมทางคณะจะจัดให้มี Induction Week อธิบายรายวิชาว่ารายละเอียดแต่ละวิชาเรียนอะไรบ้าง จำนวนหน่วยกิต มีการเรียนการสอนหรือการประเมินผลโดยการสอบหรือเขียนงานส่งอย่างไร ซึ่งเด็กส่วนมากจะเลือกลงวิชาที่เขียนงานส่ง (Essay) ส่วนวิชาบังคับ คือวิชา Applied Research Method ซึ่งวิชานี้จะมีเรียนทั้ง 2 เทอม และ Dissertation จำนวนคำที่เขียน Dissertation ส่ง มี 10,000, 15,000 และ 20,000 คำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหน่วยกิตวิชาที่เราเลือกเรียน


 

การเรียนของ Business

วิชาของ Business จะมีวิชาบังคับของแต่ละสาขา และ มีคลาส  Seminar ทุกๆ 2 อาทิตย์ ซึ่งจะมีการเช็คชื่อ คลาสที่เรียนของ Business หลักๆอยู่ที่ Business School คลาส Seminar แล้วแต่ทางคณะจัด จะมีอีเมลล์แจ้งให้ทราบ โดยทุกเทอมคณะ Business จะมีการสอบเกือบทุกวิชา และ Dissertation จำนวน 12,000 คำ

Related Posts

Leave A Reply